PRACA - Opekunka dziecięca w żłobku - BOLSZEWO

 

 

 

 Wymagania:

Przygotowanie pedagogiczne z dyplomem ukończenia studiów wyższych  (magisterskich lub licencjackich):
-   pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
-   pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
-   edukacja elementarna i terapia pedagogiczna /nauczaniem języka angielskiego
-   pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
lub
-   wykształcenie średnie + kurs "opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" - 280h
 
Obowiązki:
-   opracowywanie i realizacja programu edukacyjnego;
-   planowanie pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej w zależności od wieku dziecka
-   prowadzenie zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka z uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego i indywidualnych potrzeb dziecka;
-   kształtowanie aktywności i samodzielności dziecka oraz pożądanych przyzwyczajeń i nawyków;
-   nawiązywanie i utrzymywanie uczuciowego kontaktu emocjonalnego z dzieckiem;
-   zaspokajanie potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka;
-   wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką nad dziećmi z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania itp.;
-   czuwanie nad zgodnym z normami żywieniowymi odżywianiem dziecka;
-   obserwowanie stanu zdrowia dziecka;
-   udzielanie dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej;
-   współpraca z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka;
-   prowadzenie dokumentacji zajęć prowadzonych z dziećmi. 
 
Oferujemy:
-   stabilne zatrudnienie
-   umowę zlecenia
-   pracę pełną wyzwań w przyjemnej atmosferze
 
Rodzaj uzyskanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych:
-   Spełnia funkcje wychowawczo-opiekuńcze w stosunku do dzieci w wieku do 3 lat w żłobkach i klubach dziecięcych;
-   organizuje zabawy, zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe z elementami edukacji;
-   zapewnia dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną;
-   współpracuje z rodzicami dziecka lub prawnymi opiekunami dziecka
-   współpracuje z kadrą placówki
-   umiejętność sporządzania programu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego
-   umiejętność prowadzenia dokumentacji placówki: dziennik zajęć, dokumentacja HACCP
 
Opis dodatkowy:
Osoby zainteresowane ofertą pracy uprasza się o przesłanie CV jak również wszelkich zapytań drogą mailową na adres:
Paula Proena p.proena@pozytywneinicjatywy.pl
Małgorzata Woźniak m.wozniak@pozytywneinicjatywy.pl
 

 

-->